Условия за ползване

Този документ съдържа политиката на “London T Expert” Ltd. (UK) при използване на уеб страницата www.Tel359.com и прилежащите и подстраници и страници, които се показват чрез поддомейни.

Приемане на използването на www.Tel359.com (Уебсайта). Общи условия

  1. Вашият достъп до и използването на www.Tel359.com подлежи изключително на настоящите Общи условия. Вие няма да използвате Уебсайта за цел, която е незаконна или забранена от тези условия и правила. Чрез използване на уеб сайта вие напълно приемате сроковете, условията и откази от отговорност, които се съдържат в настоящото обявление. Ако не сте съгласни с тези Условия и вие трябва незабавно да спрете да използвате Сайта.

2 Данни за кредитни карти

Ние нe събираме информация за кредитни карти. Същите се събират и съхраняват от PayPal.com

3 ПРАВНИ СЪВЕТИ

Съдържанието на уебсайта www.Tel359.com не представляват съвети и не трябва да се разчита при вземането или при въздържането от вземане на всяко едно ваше решение.
Всички материали, съдържащи се в www.Tel359.com се предоставят без никаква или гаранция от всякакъв вид, освен ако изрично не е упоменато това. Можете да използвате материалите на www.Tel359.com по ваша преценка. Потребителите, които публикуват в Уебсайта правят това по собствена инициатива и изразявят тяхното собствено мнение – Уебсайта по никакъв начин не се ангажира, няма нищо общо и не носи никаква отговорност за публикациите на трети лица, вкл и ако използват материали, носители на авторско право.

4 Промяна на предназначението

www.Tel359.com си запазва правото за:
4.1 промяна или премахване (временно или постоянно) на Уебсайта или на част от него; промените стават без предизвестие и вие потвърждавате, че www.Tel359.com не носи отговорност пред вас за всяка такава промяна или отстраняване.
4.2 променя настоящите Общи условия по всяко време, и ако не се прекрати използването на Уебсайта след всяка промяна се счита, че вие сте приели новата промяна.

5 Услуги, предлагани от Уебсайта

www.Tel359.com може да предложи услуги, изпълнявани от “London T Expert” Ltd. (UK) поотделно или заедно с Търговски партньори на фирмата в Република България. Всяка една услуга, предлагана от Уебсайта не трябва да бъде считана за валидна без наличието на писмено споразумение, подписано от  “London T Expert” Ltd. (UK) или от оторизирани Търговски партньори на фирмата в Република България.

6 АВТОРСКИ

6.1 Всички авторски права, търговски марки, както и всички други права на интелектуална собственост в рамките на Уебсайта и неговото съдържание (включително и без ограничение на сайт дизайн, текстови, графични и всички софтуерни и изходни кодове, свързани с уебсайта), са собственост на или са лицензирани от www.Tel359.com или използва по друг начин от www.Tel359.com както е позволено от закона.
6.2 В достъп до Уебсайта, Вие се съгласявате, че вие ще получите достъп до съдържанието единствено за ваша лична, некомерсиална употреба. Нито един файл от съдържанието може да бъде изтеглен, копиран, възпроизвеждан, предаван, съхраняван, продаван или разпространяван без предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права. Това изключва изтегляне, копиране и / или отпечатването на страници от Уебсайта за лична, некомерсиална употреба само вкъщи.

7 ВРЪЗКИ КЪМ И от други сайтове

7.1 По време на този уеб сайт можете да намерите връзки към уебсайтове на трети страни. Предоставянето на линк към такъв сайт не означава, че ние подкрепяме този сайт. Ако посетите някой сайт чрез линк на този сайт вие правите това на свой собствен риск.
7.2 Всяка страна, която желае да се свърже към този уебсайт има право да направи това при условие, че по-долу са спазени условията:
(а) ние не се стремим да внушим, че ние одобряваме услугите или продуктите на друга страна, освен ако това е било договорено с нас в писмена форма;
(б) не представят погрешно отношенията си с този сайт и уебсайта, от който можете да свържете този сайт не съдържа обидни или друго спорно съдържание или, съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост или други права на трети лица.
7.3 Чрез свързване към този Сайт в нарушение на нашите условия, ще ни обезщетите за всякакви загуби или вреди, претърпени в този сайт, в резултат на такова свързване.

8 Откази от отговорност и ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1 Сайтът се представя във вида, IS и AS СВОБОДЕН основа без никакво представяне или потвърждение и без гаранция от всякакъв вид изричен или мълчалив, включително, но не само подразбиращи се гаранции за задоволително качество, годност за определена цел, не- нарушение, съвместимост, сигурност и точност.
8.2 До степента, позволена от закона, www.Tel359.com няма да носи отговорност за всички преки или косвени загуби или щети, каквато (включително и без загуба на ограничаване на бизнес, възможност, данни, печалби), произтичащи от или във връзка с използването на Уебсайта ,
8.3 www.Tel359.com не дава никакви гаранции, че функционалността на сайта ще бъде непрекъсната или без грешки, че дефектите ще бъдат поправени или че Уебсайтът или сървърът, който го прави достъпен, са без вируси или нещо друго, което може да е вредно или разрушително.
8.4 Нищо в тези Условия не се тълкува така, че да изключва или ограничава отговорността на www.Tel359.com за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност от страна на www.Tel359.com или на неговите служители или агенти.

9 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите и www.Tel359.com и неговите служители и агенти от и срещу всички задължения, юридически такси, щети, загуби, разноски и други разходи във връзка с всякакви претенции или искове, предявени срещу www.Tel359.com, произтичащи от всяко нарушение от вие на тези условия, както и други задължения, произтичащи от използването на този сайт.

  1. Използването на сертификати и стикери, изложени в Уебсайта без негово писмено съгласие или след изтичане на договорения срок на използване съставлява престъпление срещу интелектуалната собственост.

11 WAIVER

Ако нарушите тези Условия за ползване и ние не предприемем никакви действия, ние все още ще имаме право да използваме нашите права и обезщетения във всяка друга ситуация, когато нарушите тези Условия за ползване.

12 ПРАВО

Тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на United Kingdom (UK) и вие се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в United Kingdom. Ако е било извършено престъпление, юрисдикцията е според законите на съответната държава.

„Бисквитки“ (cookies)

Този документ съдържа политиката на “London T Expert” Ltd. (UK) при използване на бисквитки в уеб страницата www.Tel359.com и прилежащите и подстраници и страници, които се показват чрез поддомейни.

Бисквитките („cookies“) са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате някои web страници.

Страницата на “London T Expert” Ltd. (UK) използва бисквитки, за да подобри представянето на информацията и да предостави персонализирани, релавантни и надеждни услуги на потребителите.

Може да забраните използването на бисквитки в настройките на Вашия web браузър, но това може да повлияе негативно на функционалността на тази страница.

Тази страница използва няколко категории постоянни бисквитки („persistent cookies“). Всички бисквитки се генерират и използват от страна на “London T Expert” Ltd. (UK) („first-party cookies“), с изключение на бисквитки за статистически цели на Google („third-party cookies“).

Фунционални бисквитки

Фунционалните бисквитки ни позволяват да предложим допълнителни възможности за употреба на този web сайт.

Съдържат техническа, неперсонифицираща информация за устройството за достъп, което използвате (вид и версия на браузъра, операционната система, размерите на прозореца, резолюцията на дисплея, поддържаните технологии и др.). Тази информация ни позволява да визуализираме качествено и адаптивно съдържанието на тази страница.
Позволяват сигурна и надеждна оторизация при използването на центъра за обслужване на клиенти, откъдето може да получите достъп и да управлявате услуги, които сте закупили от “London T Expert” Ltd. (UK).
Позволяват използването на услугите.
Позволяват използването на услугата „История“, чрез която може да видите страниците, които сте разглеждали.
Информацията, получена от функционалните бисквитки, не се споделя с трети лица.

Статистически/Проследяващи бисквитки

Тези бисквитки се използват за проследяване на страниците, които посещавате в този web сайт. Информацията, която съхраняваме, се агрегира и не съдържа никакви лични данни. Данните се използват за статистически и аналитични цели, които ни позволяват да предложим по-добри услуги и продукти на нашата аудитория, както и по-релевантна информация по време на Вашето използване на тази страница.

Този сайт може да използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа информация с Google не съдържа никакви лични и/или други персонифициращи данни. Тази информация е обект на политиката за конфиденциалност на Google.

Условия за ползване

Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки на “London T Expert” Ltd. (UK).

Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронен адрес, телефон. Нашия сайт под никаква форма няма да събира Ваши лични данни.

Използване и съхраняване на личните данни

Ние ще използваме личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас, както и за изпълнение на възложената от Вас услуга/услуги. Ние нямаме право да продаваме или търгуваме с Вашите лични данни. Ще направим всички възможно да опазим поверителността на вашите данни и да спазваме споразумение за разкриване на поверителна информация. Водим се от възприетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители на сайта.

Сигурност

Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Връзки към други Интернет сайтове

Настоящата политика за защитата на личните данни се отнася за нашия сайт, собственост на “London T Expert” Ltd. (UK) и никой друг. Страниците може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни на своите потребители и клиенти.

Изменения по настоящата политика за защита на личните данни

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в текущата страница. Запазваме правото за промяна на настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.

© 1991-2016 “London T Expert” Ltd. (UK). Всички права запазени.

 

Към лентата с инструменти